İki Sayı Arasındaki Kaç Tane Asal Sayı Var -C #

Form tasarımımız aşağıdaki gibi olsun

2015-01-15 09-36-38 Ekran görüntüsü

 

 

 

 

 

buttonun click olayına şunları yazın

        int sayac;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int ilksayi = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
            int ikincisayi = Convert.ToInt32(textBox2.Text);

            for (int i = ilksayi+1; i < ikincisayi; i++)
            {
                bool sayi= false;
                for (int j =2; j < i; j++)
                {
                    if (i%j==0 || i==2)
                    {
                        sayi = true;
                    }
                }
                if (sayi == false)
                {
                    sayac++;
                    MessageBox.Show(i+"");
                }
            }
            label3.Text = sayac+" Tane";
            sayac = 0;
        }

2015-01-15 10-03-54 Ekran görüntüsü 2015-01-15 10-04-35 Ekran görüntüsü 2015-01-15 10-05-31 Ekran görüntüsü

Yorum yapın