Algoritma Analizi o(n) gösterimi

Hangi alagoritmayı seçeceğimizi algoritma analizi yaparak MİB ve diğerkaynakları en az şekilde yoracak algoritmalar tercih etmeliyiz. O(N) Gösterimi denen bu ifadede parantez içersinde ilgili algoritmanın en kötü durumda ne kadar işlem yapacağını gösterir. N demek kere demektir.Yani bir For döngüsü ise for döngüsündeki tekrar sayısı kadardır. Hangi Algoritmayı seçeceğiz? O gösteriminden faydalanacağız .Parantez içersindeki değerlerin … Devamını oku…

Veri Yapıları Algoritma Analizi-Karmaşıklığı

  KUYRUK VERİ YAPISI -İnsert işlevi=O(1) -Delete işlevi=O(1) LİSTE VERİ YAPISI -İnsert işlevi=O(1) -Remove işlevi=O(n) AĞAÇ VERİ YAPISI -İnsert işlevi=O(logN) -findmin işlevi=O(logN) YIĞITVERİ YAPISI -push işlevi=O(1) -pop işlevi=O(1)

Algoritma Karmaşıklığı-Analizi

ALGORİTMA EN İYİ DURUM EN KÖTÜ DURUM SEÇEREK SIRALAMA O(N2) O(N2) YERLEŞTİREREK SIRALAMA O(N) O(N2) İYİLEŞTİRİLMİŞ KABARCIKSIRALAMA O(N) O(N2) KABARCIK SIRALAMA O(N2) O(N2) HIZLI SIRALAMA NlogN O(N2) SIRAYLA ARAMA 1 O(N) İKİLİ ARAMA 1 logN   EN İYİ DURUM : Seçerek,yerleştirerek,iyilşetirilmiş kabarcık ve Kabarcık sıralama algoritmlarında sıralanacak listenin zaten sıralı olma durumudur. Sırayla ve ikili … Devamını oku…

Arama Algoritmaları Kod Örnekleri

Arama algoritmaları -Sıralyla arama -İkili Arama   1-Sırayla Arama Selection Search [csharp] boolean <b>linearSearch</b>(int key){ for(int i=0; i < size; i++){ if(key == arr[i]) return true; } return false; } [/csharp] 2-İkili Arama Binary Search [csharp]boolean <b>binarySearch</b>(int key){ int first,last,mid = 0; boolean found = false; first=0; last=size-1; while((!found) && (first <= last)){ mid=first+(last-first)/2; if(arr[mid]==key) … Devamını oku…

Sıralama Algoritmaları Kod Örnekleri

Sıralama Algoritmalarının kod üzerinden gerçekletirim örnekleri SIRALAMA ALGORİTMALARI Basit Sıralama Algoritmaları –Seçerek sıralama (Selection Sort) -Yerleştirerek sıralama(İnsertion Sort) -Kabarcık Sıralama(Buuble Sort) Hızlı Sıralama Algoritmaları(QuickSort ) BASİT SIRALAMA ALGORİTMALARI GERÇEKLEŞTİRİM ÖRNEKLERİ -SEÇEREK SIRALAMA [csharp]public void selectionSort(){ int i,j,min,temp; for(j=0; j < size-1; j++){ min=j; for(i=j+1; i < size; i++) if(arr[i] < arr[min]) min=i; if(j!=min){ temp=arr[j]; arr[j]=arr[min]; … Devamını oku…

İşletim Sistemi Dersi Ders Notları

İşletim Sistemi Dersi Kısa Ders Notları

Bu yazımda İşletim Sistemleri dersinin bazı konuları hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim.

İşletim Sistemi Görevleri:

  • Veri GirişÇıkış  işlemini gerçekleştirir.
  • Meydana gelen hataların yok edilmesine yardımcı olur.
  • Farklı uygulamların aynı veriye erşimini sağlar
  • Kaynakların kullanıcılara çizelgelenmesini sağlar.

İşletim sistemleri farklı Girdi/Çıktı cihazları ve kullanıcı programlarını kontrol eden bir kaynak dağıtıcısı olarak kabul edilebilir.

İşletim sistemi sanal bir makinadır.

Paralelizm: İşletim sistemlerinde birden çok kullanıcı ve uygulamanın verimli ve adalatli olarak işleyebilmesi için gerekli olan yapıdır.

Devamını oku…