Kategori: C #

Kendiliğinden üretilen Primary key in bir sonraki kayıt için alacağı değeri şu sorgu ile bulabilirsiniz   SELECT IDENT_CURRENT(‘MÜŞTERİTABLOSU’)+1

Etiketler: ,

Bir şekilde Primary key yani birincil anahtar değeriniz büyüdü ve tabloyu temizleseniz de yeni ekleyeceğiniz verilerin birincil anahtar değeri en son kaldığı değerden artıyorsa ve bunu istemiyorsanız Sırayla şunları yapın Tablonun içersini boşaltın DBCC CHECKIDENT (‘TABLOADI’, RESEED,0) Bu sorguyu çalıştırın.Unutmayın …

MsSQL Birincil Anahtar Sıfırlama Read More »

Bir öğrenci arkadaşımın ödevi için hazırladığım c ile yazılmış asansör simülasyonunu paylaşacağım. asansör İndir #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <windows.h> #include <conio.h> int main() { int bulundugukat = 0, hedefkat, kat; float yukseklik, hiz, zaman; yukseklik = 3.0; hiz = …

C dili ile hazırlanmış Asansör Simülatörü Read More »

Form tasarımımız aşağıdaki gibi olsun           buttonun click olayına şunları yazın         int sayac;         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)         {             int ilksayi = Convert.ToInt32(textBox1.Text);             int ikincisayi = Convert.ToInt32(textBox2.Text);             for (int …

İki Sayı Arasındaki Kaç Tane Asal Sayı Var -C # Read More »

Etiketler: , , ,

Veritabanınızdaki Tarih/saat alanı nı uygulamanıza çekerken gelen tarihin Örneğin ; 12.11.2014 00:00:00 şeklinde gelmesini istemiyrsanız   [code]string tarih = String.Format("{0:d}",dataGridView1.SelectedRows[0].Cells[4].Value);[/code]

C# ve access kullanarak veritabanından 2 tarih arası sorguyu alabilmek için Formunuza 2 adet datetimepicker ekleyin   [code] public OleDbConnection access_baglanti; public void access_baglan() { try { access_baglanti = new OleDbConnection(); access_baglanti.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Directory.GetCurrentDirectory() + "\db.accdb"; if …

Access C# İki Tarih Arası Sorgu-Between Read More »

Etiketler: , , , ,

Projemize ekleyeceğimiz bir class ile veritabanı işlemlerimizi çok daha rahat yapabiliriz.Üstelik bu classı bundan sonraki bütün prjelerimizdede kullanabiliriz Not: Bu yazı bir önceki yaznın devamı niteliğindedir.Okumadıysanız önceki yazıyı okuyup bu yazıyı okuyunuz. Öncelikle projemıze sağ tıklayıp ADD NEW ITEM ı …

c# Class Kullanarak Veritabanı İşlemleri Read More »

Etiketler: , , , ,

Bu yazımızda c# ile Access Veritabanı kullanarak veri tabanına ekleme,silme,güncelleme ve listeleme işlemlerini yapacağız.Elimden geldiğince kısa ve anlaşılır anlatmaya çalışacağım. Veritabanı dosyamızı debug klasörünün yani uygulamamızın .exe sinin oldugu klasorue koyuyoruz.Veritabanı şu şekildeolacak Visual Studıo da Form Tasarım ekranında formumuza …

C# Veritabanı Ekleme-Silme-Listeleme-Güncelleme İşlemleri Read More »

Etiketler: , , , ,

C# ile hazırladgığınız ve access veritabanı kullandıgınız uygulamanızda böyle bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Hata veritabanında ekleme-silme veya güncelleme yaparken meydana gelir.Sorgu yaparken bu hata meydana gelmez   Hatanın sebebi: EXE dosyanızı yönetici olarak çalıştırmamanızdan kaynaklıdır.Eğer exe dosyanızı sağ tıklayıp YÖNETİCİ …

c# Access İşlem Güncelleştirilebilir Sorgu Kullanmalıdır Hatası Çözümü Read More »

Etiketler: , , ,

C# ile hazırladğınız projede veritabanı da kullanıyorsanız ve bir şekilde veritabanına güncelleme ,eklleme,silme işlemiyaparken bu hatayla karşılaşabilirsiniz. Bu hatanın sebebi aslında veritabanı dosyanızın İZİN yetkisi olmamasındandır. Çözüm şu şekilde veritabanı dosyanızı açın ve aşağıdakı işlemleri yapın Eğer yinede çözülmez ise …

c# İşlem Güncelleştirilebilir Sorgu Kullanmalıdır Hatası ÇÖZÜMÜ Read More »

Etiketler: , ,