C dili ile hazırlanmış Asansör Simülatörü

Bir öğrenci arkadaşımın ödevi için hazırladığım c ile yazılmış asansör simülasyonunu paylaşacağım.

asansör İndir

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int bulundugukat = 0, hedefkat, kat;
float yukseklik, hiz, zaman;
yukseklik = 3.0;
hiz = 5.0;
while(1)
{
printf("Asansor suan  = %d .kattan", bulundugukat);
printf("Gitmek istediginiz kati giriniz (0-5 arasinda ) : ");
scanf("%d", &hedefkat);

if(hedefkat > bulundugukat)
{
kat = hedefkat - bulundugukat;
zaman = (kat * (yukseklik / hiz));
printf("Asansor  %.2f saniye sonra  %d .katta olacaktir n", zaman, hedefkat);
while(bulundugukat != hedefkat)
{
Sleep((1000 * 3) / 5);
bulundugukat++;
printf("Suan su kattasiniz  %d n", bulundugukat);

}
printf("Kapi Aciliyor n");
Sleep(10000);
printf("Kapi Kapandi n n");
}
else if(hedefkat < bulundugukat)
{
kat = bulundugukat - hedefkat;
zaman = (kat * (yukseklik / hiz));
printf("Asansor  %.2f saniye sonra  %d .katta olacaktir n", zaman, hedefkat);
while(bulundugukat != hedefkat)
{
Sleep((1000 * 3) / 5);
bulundugukat--;
printf("Suan su kattasiniz %d n", bulundugukat);
}
printf("Kapi Aciliyor n");
Sleep(10000);
printf("Kapi Kapandin n");
}

else{
printf("zaten bu kattasiniz n");
}
}
return 0;
}

Yorum yapın