Access C# İki Tarih Arası Sorgu-Between

C# ve access kullanarak veritabanından 2 tarih arası sorguyu alabilmek için Formunuza 2 adet datetimepicker ekleyin   [code] public OleDbConnection access_baglanti; public void access_baglan() { try { access_baglanti = new OleDbConnection(); access_baglanti.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Directory.GetCurrentDirectory() + "\db.accdb"; if (access_baglanti.State == ConnectionState.Closed) { access_baglanti.Open(); } } catch (Exception hata) { MessageBox.Show(hata.Message); } } [/code] … Devamını oku…