Veri Yapıları Algoritma Analizi-Karmaşıklığı

  KUYRUK VERİ YAPISI -İnsert işlevi=O(1) -Delete işlevi=O(1) LİSTE VERİ YAPISI -İnsert işlevi=O(1) -Remove işlevi=O(n) AĞAÇ VERİ YAPISI -İnsert işlevi=O(logN) -findmin işlevi=O(logN) YIĞITVERİ YAPISI -push işlevi=O(1) -pop işlevi=O(1)