Linux de İzinler CHMOD

UNİX TE İZİNLER CHMOD

Bir dizinde bulunurken ls –l Komutu gönderidğimizde şu şekilde bir cevap gelebilir.

-R-XRWX---

İlk KARAKTER: – ise iznin bir dosyaya ait oldugunu gösterir.D İSE DİZİN  L İSE LİNK
Örnekte – yani bir dosyadır.

DİĞER 9 KARAKTERİ 3 GRUBA AYRIACAĞIZ

İLK GRUP: 2,3,4 . KARAKTERLERDEN OLUŞACAK BU GRUP SAHİBİN İZİNLERİNİGÖSTEİRİR
Örnekte R-Xyani sahibin OKUMA ve ÇALIŞTIRMA izni var

İKİNCİ GRUP: 5,6,7. KARAKTERLERDEN OLUŞACAK BU GRUP GURUBUN İZİNLERİNİGÖSTERİR
Örnekte RWX yani grubun OKUMA-YAZMA-ÇALIŞTIRMA izni var

ÜÇÜNCÜ GRUP :8,9,10. KARAKTERLRDEN OLAŞACAK VE BU GRUB DİĞERLERİNİİZİNLERİNİ GÖSTERİR.
Örnekte — yani diğerlerinin hiçbir izni yoktur.

RWX

R=READ= OKUMA İZNİ
W=WRİTE =YAZMA
X= EXECUTABLE=ÇALIŞTIRMA

U:USER
G:GROUP
O:OTHER

EĞER İZİN GÖSTERİLEN ŞEY DİZİN İSE

LMD şeklinde olur

L=LİSTELEME

M=DEĞİŞTİRME

D=SİLME

 

DOSYALARA İZİN VERME ÖRNEKLERİ

 • Chmod +x tablom.dat
  tablom.dat adlı dosyaya ÇALIŞMA İZNİ VERDİK.
 • Chmod –x tablom.dat
  tablom.datadlı dosyadan ÇALIŞMA İZNİNİ KALDIRDIK.
 • CHMOD u=rwx g= tablom.dat
  Sadece SAHİBİNE tüm izinleri verdik.
 • CHMOD 777 tablom.dat
  Burada verilen sayı sekiz tabanındadır.Bu sayıları ikilik tabana çevirip daha sonra çıkan 1 ve 0 lara göre izinleri görebiliriz.

Yani

777(8)=111 111 111(2)

İlk rakam :USER yani Sahibinin izinleri RWX
İkinci Rakam: GROUP yani gurubun izinleri RWX
Üçüncü Rakam:OTHER yani diğerlerini izinleri RWX

1 DEMEK iznin oldugunu gösteririr.0 ise o izin yoktur demekteir.

Yukardaki örnekte USER 111 ,GROUP 111 ve OTHER 111 dir.YANİ HEPSİ RWX dir hepsi içintüm izinler açıktır.

 • CHMOD 664 tablom.dat

Tüm rakamları ikilik tabana çevirirz

İlk Rakam:110 yani RW-
İkinci Rakam: 110 yani RW-
Üçüncü Rakam: 100 yani R–
Sahibine OKUMA –YAZMA
GURUBA: OKUMA-YAZMA
DİĞERLERİNE SADECE OKUMA

 • CHMOD 777  *
  Tüm dizinlere Bütün  izinleri vermek için

Yorum yapın