Sık Kullanılan Linux Komutları

Sık Kullanılan UNİX KOMUTLARI

 

DATE 
Günün tarihini ve saatini verir
Sun Jan 18 15:34:47 EET 2015
CLEAR
Terminal ekranını temizler
PASSWD
Şifrenizi değiştirir
PWD
Şuan bulunduğunuz Dizini verir.(Print Working Directory)
CD
Dizin değiştirir.(Change Directory)
cd ..  Bir üst dizine geçmek
cd /  root dizine geçmek
cd   Home dizinie geçmek 
cd -  Bir üst dizine geçmek
CAT
Dosya içeriğini gösterir.100 SAYFA ise bütün sayfaları gösterir.
MORE
Dosya içeriğini gösterir.Sayfa Sayfa Gösterir.Tüm içeriği RAM  a yükler dezavantajı budur.
LESS
Dosya içeriğini Gösterir.Sayfa sayfa gösterir.Ram i yormaz.Çok büyük dosyalarda en uygun budur.
HEAD
Dosyanın ilk N satırını alır ve gösterir.
TAİL
Dosyanın son N satırını alır ve gösterir.
FİLE
Dosyanın formatını gösterir
CP
Verilen isimle dosyayı kopyalamanızı sağlar.
MKDİR
Yeni bir dizin oluşturmak
mkdir resimle
RMDİR
Dizini Yok etmek (dizinin içi doluysa silmez)
İçi dolu olan koyuncu adlı klasörü silelim
rmdir koyuncu
rmdir: failed to remove `koyuncu': Directory not empty
Gördüğünüz gibi klasörün içi dolu oldugu ıcın silmedi.Yinede silmek istiyorsanız
rm -rf koyuncu 
yazmanız yeterlidir
RM
Dosya yada dizini yok etmek
PS
İşlemlerle ilgili bilgileri gösterir.
KİLL
İstediğiniz bir işleme istediğiniz bir sinyaii göndermenizi sağlar
kill -9 2487
GREP
Bir dosya içersinide verdiğiniz DİZİyi arar.Kelime arama gibi
grep 'muhammed' rehber.txt
FİND
Dosya aramak için
SORT
Metni alıp istenilen kriterde sıralar
DİFF
2 Dosyayı karşılaştırır.
TAR
Dosya arşivi oluşturmak yada değiştirmek için
COMPRESS
Dosyayı sıkıştırmak
UNCOMPRESS
Sıkıştırılmış dosyayı açmak
ZCAT
Sıkıştırılmış dosyayı açar ve ekrana basar
GZİP
En çok kullanılan sıkıştırma uygulamasıdır..
GUNZİP
En çok kullanılan sıkıştırılmış dosyayı açma uygulamasıdır..
SUDO
Root yetkisi sağlar Yeniden başlatmak için sudo reboot ,kapatmak için sudo shutdown gibi
SU
Super user
AT
Verilen saatte o dosyayı çalıştırırır.
LS
Verilen dosya yada dizindeki dosyaları gösteririr ayrıca  İZİNLERİ de  gösterir
ls -l
drwxr-xr-x  2 root root     4096 Jan 18 13:43 backups
drwxr-xr-x  8 root root     4096 Oct 25  2013 cache
drwxrwsrwt  2 root whoopsie 4096 Oct 24  2013 crash
drwxr-xr-x 34 root root     4096 Oct 25  2013 lib
drwxrwsr-x  2 root staff    4096 Aug 18  2013 local
lrwxrwxrwx  1 root root        9 Oct 24  2013 lock -> /run/lock
drwxr-xr-x 10 root root     4096 Jan 18 13:14 log
drwxrwsr-x  2 root mail     4096 Oct 24  2013 mail
drwxr-xr-x  2 root root     4096 Oct 24  2013 opt
lrwxrwxrwx  1 root root        4 Jan 18 13:13 run -> /run
drwxr-xr-x  5 root root     4096 Oct 24  2013 spool
drwxrwxrwt  2 root root     4096 Aug 18  2013 tmp


Verilen isimde Metin dosyayı oluşturur.
FİNGER
O an sunucya bağlı olan herkesi gösterir.
UPTİME
Sistemin uptime bilgisini verir
15:33:00 up 2:18, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
şuan saat 15.33 ve 2 saat 18 dakikadır sistem uptime ve 1 kullanıcı vardı

LOGNAME
Sistemdeki online kullanıcıları verir
W
Uptime ve kullanıcılar hakkında bilgi verir
 15:39:17 up  2:24,  1 user,  load average: 0.00, 0.01, 0.05
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     pts/0    94.54.43.115     15:32    5.00s  0.16s  0.00s w
HISTORY
Terminal geçmişini basar
WGET
Bir adresten dosya indirmeyi sağlar
wget www.koyuncum.com/dosya.tar.gz
RM -RF
İçi dolu olan dizini siler
rm -rf /home/resimler
NANO
Metin editörüdür.Örneğin home klasöründeki rehber.txt yi açalım 
sudo nano /home/rehber.txt

Açılan dosyada değişiklik yapıp çıkmak için ctrl+X e basın daha sonra yaptığınız değişiklikleri kaydetmek istiyorsanız Y ye basın ve son olarak da Enter a basın
CHMOD
Dosya ve dizin izinlerini ayarlamanıza yardımcı olur
Örneğin Home dizini içersine koyuncu adlı bir klasör oluşturalım ve izinlerini 777 yapalım
mkdir /home/koyuncu
ls-l
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 18 15:59 koyuncu
Gelen bu cevabın anlamı şudur.stringi 4 e bölüyoruz
d rwx r-x r-x 
En baştaki d listelenen şeyin Directory yani Dizin oldugunu söylüyor
rwx = Sahibin Read Write ve Executable yetkilerine sahip oldugunu söylüyor
r-x = Grubun Read ve Executable yetkilerine sahip olduğunu söylüyor
r-x = Diğerlerinin Read ve Executable yetkilerine sahip olduğunu söylüyor

Biz şimdi bu dizinin herkese tüm izinlerini verelim
chmod 777 koyuncu 
ls -l
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 18 15:59 koyuncu


ZİP-UNZİP
rehber.txt dosyamızı zip leyip daha sonra ise unzip ile zipten çıkaralım
zip yenirehber.zip rehber.txt
Zip işlemi tamamlandı
Şimdi zipli dosyadan rehber.txt yi çıkaralım
unzip yenirehber.zip
DU -S 
O anki dizinin KB cinsinden boyutunu verir
DF -H
Disk kullanım bilgilerinizi basar
MV
Dizin taşıma veya dosya adı değiştirme komutudur.
Şuan bulunan dizindeki tüm dosya ve klasörleri bir üst dizine taşıyalım
mv * ..
Bir üst dizine taşındı
CHOWN
Dosya veya dizinin sahibini değiştirmeye yarayan komuttur.
Örneğin resimler adlı klasörün sahibini admin adlı kullanıcıya verelim
chown -R admin:admin resimler/
resimler adlı klasörün içindeki tüm dosyaların sahibini admin yapalım
chown -R admin:admin resimler/*
WC
Dosyanın kaç satır kaç kelime ve Karakterden oluşturugunu gösterir.
rehber.txt dosyası şöyle olsun
muhammed 123 28 28
mehmet 456 28 28
ali 987 87 87
wc rehber.txt dediğimizde şöyle bir cevap gelir 
 3 12 50 ad.txt 
yani 3 satır 12 kelime 50 harf den oluşmaktadır
Eğer sadece satır sayısı istiyorsak -l 
Eğer sadece harf sayısı istiyorsak -c
Eğer sadece kelime sayısı istiyorsak -w

CAL
Calendar komutudur.Yani takvimdir.
1991 yılının takvimini görüntülemek için cal 1991 yazmalısınız
1991 in şubat ayını görüntülemek için cal 2 1991 yazmalısınız
     Şubat 1991       
Pa Pz Sa Çr Pr Cu Ct  
                1  2  
 3  4  5  6  7  8  9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28
NOHUP
Bazen bir işlemi yapmak çok uzun sürebilir ve işimiz çıkar işlemin 
bitmesini bekleriz.Nohup Komutu ile vereceğimiz komutlar termianalden çıksanız bile
devam edecektir.
Örneğin 100 gb büyüklüğünde bir dosyayı zip leyelim 
nohup zip dosya.sql
 {1..5} veya {a..g}
.. komutu arasında demektir.
Örneğin ekrana a ile g arasındaki harfleri basmak istiyorsak 
echo {a..g}
1 ile 5 arasındaki sayılarla dosya oluşturalım
sudo touch {1.5}.txt 
echo 5 adet dosya oluşturuldu
PİPE 
Pipe mekanizması bir komutun çıktısının diğer komuta girdi olarak alınmasıdır.
echo Sistem de şuan `who | wc -l` kullanıcı var 
BU komut ile who dan gelen satır sayısını wc- l ile alıyoruz
UPDATE-RC.D
Başlangıç servislerinini ayarlanmasında kullanılır.
Örneğin başlangıçda apache ve mysql in başlatılMAMAsını sağlayalım
sudo update-rc.d apache2 remove
sudo update-rc.d mysql remove
Başlangıçtan kaldırdığımız servisleri tekrar başlangıça ekleyelim
sudo update-rc.d apache2 defaults
sudo update-rc.d mysql defaults

Yorum yapın