C# TextBox a rakam ,negatif sayı, – tire ve backspace girilsin

C# da bir textbox a sadece 0123456789 ve negatif sayıları için – (tire) ve girilen sayıların istenildiğinde backspace tuşuyla silinmesi için İlgili textboxun KeyPress olayına şu kodları yapıştırınız [csharp] <blockquote>            // Basılan tuş Rakam değer VEYA BackSpace tuşu VEYA Eksi-Tire ise if (Char.IsNumber((char)e.KeyChar) || e.KeyChar == (char)8 || e.KeyChar == (char)45) { e.Handled = false; … Devamını oku…