.exe ile aynı dizindeki veritabanının ConnectionStringi

Arkadaşlar

Veritabanı dosyanızı Debug klasorunun içersine koyun diyelim ki verit abanı dosyanızın adı : muhammed.accdb

Kod ekranında connectionstring tanımlarken şu şekilde tanımlamanız yeterlidir. OleDbConnection bag = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Ace.OleDb.12.0;Data Source=” + Application.StartupPath + “\muhammed.accdb”);

Not: bu bağlantı cümlesi access 2007 ve sonrası içindir.Eğer veritabanınız access 2003 ile hazırlandıysa şu sekilde yapcaksınız

 OleDbConnection bag = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” + Application.StartupPath + “\muhammed.accdb”);

Yorum yapın